Verkko Korpela jatkaa omaa käyttökeskustoimintaansa

Julkaistu 24.9.2021

Verkko Korpela Oy on palannut takaisin omana työnä tehtävään sähköverkon käyttökeskustoimintaan 16.8.2021 alkaen ja asiakaskontaktit vikanumeroon soitettaessa ohjautuvat nyt Verkko Korpelan käyttöhenkilöille. Kesäkuusta 2020 elokuuhun 2021 saakka käyttöpalveluita toimitti mikkeliläinen Enerva Oy, järjestäen myös asiakaskontaktien hoidon.

Järjestelyn taustana oli Verkko Korpelan tarve käyttöhenkilöstölle ja halu selvittää erilaisia vaihtoehtoja käyttökeskustoimintojen järjestämiseksi. Tässä tilanteessa Verkko Korpela kääntyi infraverkkojen käyttöpalveluita toimittavan Enervan puoleen.

Enerva pystyi reagoimaan tarpeeseen nopeasti. Ensimmäiseksi Verkko Korpela ja Enerva sopivat päivystysavusta, kattaen yö-, viikonloppu- ja arkipyhäpäivystykset mutta myöhemmin Enerva toimitti myös arkipäiväistä käyttöpalvelua, asiakaskontaktit mukaan lukien.

Verkko Korpelan toimitusjohtaja Joni Jääskeläinen sanoo: ”Tällaisessa tilanteessa Enervan asiantunteva henkilöstö ja joustavat ratkaisut mahdollistivat toimitusvarmuuden tason ylläpidon”.

Pidemmän tähtäimen vaihtoehtoina Verkko Korpelan käyttötoiminnassa oli joko oman henkilöstön rekrytointi ja perehdyttäminen tai käyttöpalveluiden ostaminen Enervalta.

”Verkko Korpelan hallitus piti jatkuvien palveluiden ostamista tilanteeseen nähden niin varteenotettavana vaihtoehtona, että liittyi Enervan omistajaksi kesäkuussa 2020.” Jääskeläinen kertoo.

Verkko Korpelan hallitus ja johto halusivat kuitenkin selvittää mahdollisuutta käyttökeskustoiminnan tuottamiseen kokonaan omin paikallisin voimin ja selvitys tästä käynnistettiin joulukuussa 2020.

Verkko Korpelan hallitus päätti kesäkuussa 2021, että käyttökeskustoiminta tulee jälleen kokonaan omaksi toiminnaksi. Tämä oli strateginen, omistajien hyväksymä valinta, jossa halutaan olla paikallisesti lähellä asiakkaita. Käytännöllisesti katsoen käyttökeskusta voi pyörittää paikasta riippumatta ja yhteistyö Enervan kanssa oli toimivaa, Verkko Korpelan toimitusjohtaja Joni Jääskeläinen kertoo.

Enervan puolesta yhteistyön jatkaminen ja Verkko Korpelan osakkaana pysyminen olisi ollut mieluisempi ratkaisu mutta jokaiseen Enervan palvelusopimukseen on alusta pitäen kirjattu exit-pykälät. Enerva ei jätä asiakkaitaan pulaan missään vaiheessa sopimuksen elinkaarta.

”Tuotamme palveluita niin kriittisessä asiakkaidemme ydintoiminnossa, että luottamus meihin täytyy olla kaikissa tilanteissa, myös muutostilanteissa, eikä sähkönjakelu saa vaarantua mistään syystä”, kertoo Enervan toimitusjohtaja Petri Pelli.
Pelli jatkaa ”Yhteistyömme Verkko Korpelan kanssa osoitti Enervan kykenevän toimimaan joustavilla malleilla, vaikka kaikki toiminta pyritään vakioimaan korkean laadun saavuttamiseksi. Vaikka välimatka yritysten kotipaikoilla on linnuntietä pitäen yli 300 kilometriä, ei se aiheuttanut palvelun toteuttamiselle haasteita, vaan käyttöpalvelut on mahdollista tehdä sijainnista riippumatta.”

Vaikka palveluiden toimittaminen päättyi, niin yhteistyösuhteet säilyvät.